Uudised

 

1. detsembril jäävad õppetunnid ürituse tõttu ära.

 

*****

 

 

 

Rahvusvaheline maastikumaali ja kompositsiooni konkurss-näitus "Aastaajad 23"

Narva Kunstikoolis toimus traditsiooniline Rahvusvaheline maastikumaali ja kompositsiooni konkurss-näitus "Aastaajad 23". Võistluse teemaks oli seekord inimese aktiivne liikumine keskkonnas erinevatel aastaaegadel. Konkursis osales 237 osalejat 7-19 aastat. Konkursile osalesid õpilased 12.koolist: Tallinna Huvikeskus Kullo, Tapa Muusika- ja Kunstikool, Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja, Kohtla-Järve Kunstide Kool, Pärnu Kunstide Kool, Narva Kunstikool, Ahtme Kunstide Kool, Народно читалище "Фар-1946" Burgas Linn Bulgaria, "Vasil Aprilov" School Burgas Linn Bulgaria, Riia 71 keskkool Läti, Jonava Janina Musiciukaite Art School Litva, Mara Muižniece Riga Art School.

Žürii valis välja konkursi võitjad neljas vanusegrupis ja parimad tööd erinevates nominatsioonides. Konkursi näitusel on väljas 35 osalejate ja konkursi võitjate loomingulist tööd.

Autasustamine toimub 01.12.2023 algusega kell 16.00 Narva Kunstikoolis.

 

*****

 

Palju õnne Narva Kunstikooli õpetajale Anne Pärtelile, kes võitis konkursi "Aasta õpetaja 2023" nominatsioonis "Loov õpetaja".
Soovime talle edasist loomingulist edu!

*****

 

Õnnitleme õpetaja Olga Tjurinat, kes on Ida-Virumaa aasta huvialaõpetaja finalist. Soovime talle edasist loomingulist edu!
Narva Kunstikooli pere

 


Meie näitused

5. oktoobril avastas Narva Kunstikooli õpilaste näitus "Õpetaja õpilase pilguläbi"

Näitus "Õpetaja õpilase pilguläbi" (link Facbook)

 

5. oktoobril avati Narva kunstikoolis traditsiooniline õpetajate päevale pühendatud näitus. Näitusel osalevad linna tuntud kunstnikud: Gennadi Kurlenkov, Svetlana Jerjomina, Jelena Kuznetsova, Irina Sopina, Olga Tjurina, Anne Pärtel, Šamil Alijev, Anatoli Romanov, Vladislav Kuznetsov. Näitus on avalikkusele avatud tööpäeviti kell 10-14.

Pedagoogide näitus (link Facebookis)

 


 

Arengukava 2024.-2028. a. (ссылка)

Meist

Narva Kunstikool on asutatud 1989 aastal.

Narva Kunstikool on munitsipaalne huvikool, mis annab lastele ja noortele süstemaatilist haridust kujutava kunsti valdkonnas.
Kooli pedagoogilise tegevuse eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, erinevate võimaluste pakkumine eneseväljendamiseks ja ettevalmistamiseks kujutava kunsti eriala õppimise jätkamiseks, loomingulise isiku ja kohaliku kultuurielu arendamine. Õppe põhiosaks on loominguline tegevus, millega ergutatakse huvi ja tahet õppida, mõtlemise originaalsust, püüdu eneseteostamiseks.
Võimalust õppida Narva Kunstikoolis saavad lapsed ja noorukid vanuses 6-26 aastat. Alates 2016 aastast kujutava kunsti oskusi omandavad ka täiskasvanud. Sisseastumiseksamid toimuvad üks kord aastas, tavaliselt mai kuu lõpus. Narva Kunstikool annab kunstiharidust mis põhineb klassikalise visuaalkultuuri tavadel, kaasaegse kunsti avatusel ja kättesaadavusel.Narva Kunstikooli juriidiliseks aluseks on huvialakooli seadus, Narva Kunstikooli põhimäärus ja õppekavad. Pedagoogiline kollektiiv koosneb pedagoogidest - kunstnikest, kes omavad kunstivaldkonna kõrgharidust. Nende meisterlikkust tõendab personaalnäitustel ja kollektiivnäitustel osalemine Eestis, Euroopas, ja Venemaal.
Põhiõppeaineteks koolis on: joonistamine, maalimine, kompositsioon, skulptuur ja kunstiajalugu. Pedagoogilises protsessis kasutatakse erinevad õpetamise meetodeid. Õppetunnid toimuvad kolm korda nädalas, õppeaasta kestab 35 nädalat, koolivaheajad võivad kattuda üldhariduskoolide õppevaheaegadega. Hinnatakse igat õppeainet iga õppeveerandi lõpus. Viienda kursuse lõpus õpilased sooritavad eksameid järgmistes õppeainetes: joonistamine, maalimine, skulptuur. Täieliku õppekava omandamisel õpilased teostavad lõputööd 5. kursuse 4. veerandis kompositsiooni õppetundides. Eduka lõputöö kaitsmisel õpilane saab Narva Kunstikooli lõputunnistuse.
Õppekavades on ettenähtud õppepraktikad Eestis ja välismaal. Viimaste aastate jooksul oli korraldatud õppereise erinevatesse Euroopa ja Venemaa kultuurikeskustesse. Osalemine kunstikonkurssidel, näitustel ja ühisprojektides kohalikus ja rahvusvahelises mastaabis - osa õppeprotsessis.

Võta ühendust meiega

Kontakt